LUDZIE

Nasz zespół składa się z wysoko wykwalifikowanych prawników, z których połowa to radcowie prawni i adwokaci z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Jesteśmy nastawieni na osiąganie efektów, dlatego naszym priorytetem jest dostarczenie Klientom praktycznych, najlepszych rozwiązań.

FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz’s is recommended in the field of dispute resolution. Its work includes acting for mBank and Millennium Bank in relation to toxic fx options.

Aleksandra Metych (Pokropek)
counsel, radca prawny

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa cywilnego, radca prawny w departamentach instytucji finansowych i restrukturyzacji oraz postępowań sądowych, mediacji i arbitrażu. Absolwentka Podyplomowych Studiów Prawa Rynku Kapitałowego na WPiA UW. Aleksandra Metych doradza instytucjom finansowym, spółkom wchodzącym i notowanym na rynku NewConnect i GPW, funduszom inwestycyjnym oraz domom maklerskim. Posiada szerokie doświadczenie przy emisjach akcji oraz obligacji, a także w zakresie transakcji na rynku instrumentów pochodnych; reprezentuje banki w sporach dotyczących transakcji terminowych, w tym przed Sądem Arbitrażowym przy ZBP, obsługuje walne zgromadzenia spółek publicznych, prowadzi postępowania przed KNF.

Języki: 
polski, angielski i niemiecki