LUDZIE

Nasz zespół składa się z wysoko wykwalifikowanych prawników, z których połowa to radcowie prawni i adwokaci z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Jesteśmy nastawieni na osiąganie efektów, dlatego naszym priorytetem jest dostarczenie Klientom praktycznych, najlepszych rozwiązań.

Jolanta Zarzecka-Sawicka
wspólnik, radca prawny
Specjalizacja: 

Wspólnik kierujący Departamentem Prawa Pracy.

Specjalizuje się we wszelkich aspektach prawa pracy, posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa w sprawach indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy, także zwolnień grupowych. Doradza przedsiębiorcom, bankom i instytucjom finansowym w sporach sądowych związanych z rozwiązaniem stosunku pracy i innych kwestiach związanych z prawem pracy. Reprezentowała dwa czołowe banki w sporach sądowych związanych z kwestiami dotyczącymi nagród i premii oraz w sprawach pracowniczych dotyczących pracowników wyższej kadry kierowniczej, a także w sprawach dotyczących zwolnień grupowych. Reprezentuje pracodawców w procesach sądowych w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, także w sprawach o mobbing i dyskryminację. Reprezentowała dwie duże instytucje finansowe przy przeprowadzeniu pełnego procesu zwolnień grupowych (w tym przygotowanie regulaminów, zawiadomienie urzędu pracy, negocjacje z pracownikami). Jej doświadczenie obejmuje ponadto przygotowywanie umów i porozumień z zakresu stosunków pracowniczych, zakładowych przepisów prawa pracy (regulaminów pracy, wynagradzania, funduszu socjalnego), sprawy związane ze zbyciem zakładu pracy i przejściem pracowników. Ponadto zajmuje się sprawami dotyczącymi wynagradzania i premiowania pracowników. Wielokrotnie negocjowała kontrakty menedżerskie z kadrą zarządzającą (w tym z zarządem jednego z wiodących banków) oraz warunki odpraw. W ramach transakcji fuzji i przejęć brała udział w wielu projektach nabywania spółek i przedsiębiorstw. Posiada także duże doświadczenie związane z prowadzeniem projektów restrukturyzacji pracowniczych. Jolanta Zarzecka–Sawicka wielokrotnie prowadziła szkolenia dla prawników oraz szefów działów HR na tematy związane z optymalizacją zwolnień grupowych, związkami zawodowymi, mobbingiem i dyskryminacją, rozwiązywaniem stosunku pracy, ustalaniem czasu pracy, etc. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, a także szkół prawa angielskiego (University of Cambridge) i amerykańskiego (University of Florida) oraz Summer Law School Columbia University (Nowy Jork). Jest członkiem polskiego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Pracy (European Employment Lawyers Association). Wcześniej przez 10 lat pracowała w renomowanej kancelarii Linklaters (zaliczanej do wiodących kancelarii brytyjskich, tzw. Magic Circle).

Praktyka prawa pracy FKA jest regularnie rekomendowana przez Legal 500 EMEA.

 
 
Języki: 
polski, angielski, francuski i rosyjski