FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz doradzała przy finansowaniu przez Alior Bank farmy wiatrowej grupy WPM MOSTY na Pomorzu

04.2015

Prawnicy FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz doradzali Alior Bankowi przy finansowaniu średniej wielkości farmy wiatrowej w powiecie sztumskim na Pomorzu, projektu spółki z grupy Warszawskiego Przedsiębiorstwa Mostowego MOSTY, kredytami inwestycyjnym i odnawialnym obrotowym.Kwota łącznego zaangażowania Banku (obejmującego także limit na transakcje zabezpieczające zmiany kursu walutowego i stopy procentowej) przekracza 115 mln PLN.Zespołem prawników Kancelarii FKA kierował Leszek Rydzewski, szef Departamentu Instytucji i Restrukturyzacji Finansowych.