FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz we współpracy z RICS Polska organizuje szkolenie „Proces inwestycyjny zgodnie z polskim prawem budowlanym – decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie”

05.2015

Głównym zadaniem RICS jest konsekwentne dostarczanie standardów: ustala, promuje i egzekwuje najwyższe kwalifikacje zawodowe i standardy w rozwoju jak również w zarządzaniu gruntami, nieruchomościami, budownictwem i infrastrukturą.

„Budowlany proces inwestycyjny to zespół czynności i działań mający na celu realizację inwestycji budowlanej. W procesie inwestycyjnym dochodzi do styku, a niekiedy i przenikania wielu norm i gałęzi prawa, stąd każda inwestycja niezależnie od jej rozmiarów stanowi zawsze wyzwanie dla inwestora.
Szkolenie odpowie na pytanie co musi wiedzieć inwestor na tle nowej ustawy budowlany oraz jaki wpływ wywrze na proces inwestycyjny” – powiedział r. pr. Jarosław Grzywiński, wspólnik i szef departamentu prawa nieruchomości FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz.

W programie:

  • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
  • Pozwolenia na budowę a zgłoszenie budowy (po 28 czerwca 2015),
  • Przebieg procesu budowlanego – najistotniejsze zagadnienia prawne,
  • Pozwolenie na użytkowanie budynku (po 28 czerwca 2015),
  • Nowy kodeks urbanistyczno – budowlany – stan aktualnych prac.

Prowadzący: r.pr. Jarosław Grzywiński, wspólnik w departamencie prawa nieruchomości FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz

Termin: 19 maja
Godziny: 18:00- 20:00
Miejce: Warszawa

Rejestracja online

Więcej informacji udzieli:

Joanna Sójka, LLM
Country Manager, Poland
RICS Polska
m +48 533228791
e