Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach "Podatkowe konsekwencje finansowania w ramach grupy kapitałowej: podatek u źródła, niedostateczna kapitalizacja, cash pooling"

04.2015

Pożyczki wspólników są jedną z najpowszechniejszych metod dofinansowania spółek.

Z podatkowego punktu widzenia w zakresie niedostatecznej kapitalizacji umową pożyczki jest także kredyt, emisja papierów wartościowych o charakterze dłużnym, depozyt nieprawidłowy oraz lokata.

Coraz częściej organy podatkowe za pożyczkę dla tych celów uznają cash pooling.

Decydując się na dofinansowanie spółki kapitałowej, należy pamiętać, że powoduje ono szereg konsekwencji podatkowych dla pożyczkobiorcy.

Dowiedz się więcej - zapisz się na bezpłatne warsztaty

PROGRAM

  • Pojęcie pożyczki i odsetek na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • Stanowiska organów podatkowych w sprawie kredytów kupieckich, cash poolingu oraz instrumentów pochodnych,
  • Jak ustalić zakres powiązania podmiotów gospodarczych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • Konsekwencje podatkowe pożyczek bez odsetkowych,
  • Odsetki jako koszt podatkowy,
  • Ograniczenia związane z niedostateczną kapitalizacją,
  • Obowiązki wynikające ze stosowania cen transferowych a transakcje finansowe,
  • Obowiązki płatnika związane z zapłatą odsetek podmiotowi zagranicznemu.

Prowadzący:

Mariusz Aleksandrowicz, radca prawny, doradca podatkowy, wspólnik i szef departamentu podatkowego
Marta Ignasiak, prawnik, doradca podatkowy w departamencie podatkowym

Data: wtorek 19 maja 2015 r.
Godzina: 10:00 – 13:00
Miejsce: Siedziba FKA, ul. Królewska 16, Warszawa

Potwierdzenie uczestnictwa prosimy przesłać na adres: dtavera@fka.pl
Prosimy o wysłanie wiadomości zawierającej następujące informacje: imię i nazwisko, stanowisko, firma.
O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji udzieli:
Diana Tavera
+48 22 581 44 34