Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji i antymonopolowe

Anglojęzyczne słowo „trust” oznacza jednocześnie „zaufanie” i... „monopol”. Nas jednak nie zmyli ta dwuznaczność. O prawie antymonopolowym wiemy wszystko, dzięki czemu mamy pełne zaufanie Klientów w tej dziedzinie.

“FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz’s workload includes merger control advice and consumer protection disputes. Senior associate Agnieszka Skrok is advising Uponor on merger control issues arising from its investment activity in Poland.” – Legal500 2017

Senior associate Agnieszka Skrok at FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz represented Bank Handlowy in eight court proceedings before the Court of Competition and Consumer Protection and the Court of Appeal. VIA SMS is another client, which the firm defended against allegations of abusive clauses in its loan agreement templates, and violation of collective consumer interests.

W trakcie realizacji dowolnego pomysłu biznesowego istotne jest zagwarantowanie mu bezpieczeństwa prawnego. W tym celu, już na etapie koncepcji, zapewniamy udział prawników specjalizujących się w prawie konkurencji. Ich zadaniem jest zidentyfikowanie obowiązków prawnych związanych z zamiarem realizacji tego przedsięwzięcia. W razie ustalenia, że istnieje obowiązek zgłoszenia zamiaru do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, odpowiednio wczesne ustalenie tego obowiązku umożliwia szybkie i sprawne zgromadzenie potrzebnych dokumentów i informacji – dzięki temu unikamy jakichkolwiek opóźnień.

Dbamy też o to, aby wszelkie umowy towarzyszące Państwa przedsięwzięć były zgodne z prawem konkurencji. Dotyczy to zwłaszcza umów o zakazie konkurencji, które przygotujemy dla Państwa tak, aby wyeliminować ryzyko ich zakwestionowania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jeżeli zamierzone przedsięwzięcie wymaga zgłoszenia do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  • przygotujemy zgłoszenie zamiaru koncentracji,
  • będziemy Państwa reprezentować, w razie potrzeby, w postępowaniach antymonopolowych w sprawach koncentracji przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i sądami wyższych instancji (jeżeli dojdzie do postępowania sądowego).

Również w Państwa bieżącej działalności powstają istotne kwestie związane z prawem konkurencji. W celu wyeliminowania związanego z tym ryzyka:

  • dokonamy oceny zgodności zawieranych przez Państwa umów oraz podejmowanych działań w celu wyeliminowania ryzyka uznania ich za ograniczające konkurencję,
  • przygotujemy i przeprowadzimy szkolenia z zakresu prawa konkurencji, dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej przez Państwa działalności.

Jesteśmy też do Państwa dyspozycji, gdy w wyniku przeprowadzonej kontroli w Państwa firmie/przedsiębiorstwie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszcząłby postępowanie antymonopolowe w sprawie praktyk ograniczających konkurencję. Zapewnimy Państwu właściwą reprezentację w tym postępowaniu oraz w postępowaniu sądowym, gdyby konieczne było kwestionowanie decyzji wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Kontakt w tej specjalizacji:

Wybierz inną specjalizację: